De Raad in de wijk
Dit artikel is geplaatst op Sep 30, 2005

  
 
Na twee jaar is het weer tijd voor Raad in de wijk. Er waren twee bijeenkomsten gepland in de Passage, een dag opvang voor verstandelijk gehandicapten, verduidelijkt Peter Schrums, manager van het gebouw.
Urzul, medewerker van de deelgemeente heeft de rol op zich genomen om de gesprekken in goede banen te leiden en legt de spelregels uit.

's Middags was de opkomst iets groter dan 's avonds maar de gesprekken logen er niet om.
Onderwerpen als veiligheid, de buitenruimten en de herstructurering aan de zuidkant van Pendrecht zijn besproken.

's Avonds is er weer een nieuw gemêleerd gezelschap, dit keer laten ook de jongeren zich weer niet onbetuigd. De Antennes zijn er, ze vertegenwoordigen de jongeren in Pendrecht. Er is een presentatie gemaakt over de activiteiten waar de jongeren zich in deze tijd mee bezig houden.Ze proberen op deze manier duidelijk te maken dat niet àlle jongeren op de verkeerde weg zijn.
Rode draad van de jongeren is een eigen honk voor de meisjes, er komt een stevige discussie op gang.
Opvallend aan het eind van beide bijeenkomsten is, dat iedereen zich aan de spelregels heeft gehouden, soms liepen de emoties op maar er was respect voor de verschillende meningen en het luisteren naar elkaar kostte naar het scheen ook niet zoveel moeite.

Op de vraag uit de bijeenkomsten om ieder jaar de Raad in de Wijk te organiseren wordt instemmend geantwoord.
Zodra de notulen beschikbaar zijn worden ze in z’n geheel op de web-site gepubliceerd.De uitnodiging zoals u hem in de bus hebt ontvangen kunt u hieronder nog eens nalezen.

Aan het eind van de middagbijeenkomst maakte een oudere dame de opmerking tegen èèn van de bestuurders, "Het valt allemaal wel mee hoor". Misschien is deze mening een idee voor ons allemaal?

De uitnodiging:
PENDRECHT: Watskeburt?

Pendrecht is een mooie wijk om in te wonen, te ondernemen en te verblijven. Er wordt hard gewerkt om de wijk nog beter te maken. U als bewoner van Pendrecht heeft er recht op te weten wat we doen. Natuurlijk kunnen we hier niet alles noemen, maar een kort overzicht wordt hieronder gegeven. Wij hopen dat u uw reactie hierop aan het bestuur van de deelgemeente wilt geven. Dan zijn wij nog beter in staat die dingen te doen die u belangrijk vindt.

Om u uitgebreid te kunnen informeren en uw vragen te kunnen beantwoorden, houden wij spreekuur op donderdag 27 oktober 2005 tussen 13:00 en 16:00 uur in het wijkservicepunt aan het Plein 1953 nr. 65. De heren Piet van Namen, hoofd van de afdeling Wijk en Veilig, en Hüseyin Kalyoncu, beheercoördinator, kunnen uw vragen beantwoorden. Ook De Nieuwe Unie is present. Wilt u telefonisch informatie krijgen of vragen stellen, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt bellen met telefoon 010 - 410 74 29 of 010 - 410 74 63.

Wat is er gebeurd?

Schoon en Heel
Hoewel u misschien nog te veel rommel op straat ziet, is de wijk Pendrecht met een gemiddeld schoon- en heelniveau van 4 schoner dan de gemiddelde Rotterdamse wijk. Deze cijfers zijn niet uit de lucht gegrepen maar vormen de uitkomst van het oordeel van bewoners die met ons de wijk schouwen.

Daarnaast zijn de volgende straten opnieuw bestraat: Hontenissestraat, Kloosterzandestraat, Melissantstraat, Sliedrechtstraat, Ooltgensplaatweg-Zuid, Herkingenstraat, Sommelsdijkstraat, Stellendamstraat en metro Slinge.
Verder is de verkeersveiligheid vergroot: drempels zijn aangelegd, de 30 km zone is afgerond. Alle ondergrondse containers zijn geplaatst.
Om het allemaal nog beter te maken, wordt onze inzet uiteraard voortgezet!

Veilig
Pendrecht heeft 2 buurtconciërges. Zij zijn onze ogen en oren in de wijk. Bewoners en winkeliers hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over het werk van deze buurtconciërges.

Ondanks alle inzet is er regelmatig sprake van overlast op een aantal plekken. Wij houden dit scherp in de gaten en zetten, daar waar nodig, aanvullende beveiliging in. Bijvoorbeeld het gebied rondom Het Baken: het aantal bezoekers is beperkt tot 150, de politie houdt een scherp oog in het zeil, er is particuliere beveiliging ingezet en de hele omgeving is grondig gerenoveerd om overzicht te kunnen behouden.

Verder is op 22 september jl. de geheel vernieuwde en beveiligde parkeergarage geopend. Deze wordt bewaakt door de dienst Stadstoezicht. Tevens is er camerabewaking. U kunt uw auto of fiets hier dus veilig kwijt. Om u een idee te geven: in de maanden augustus en september 2005 is het aantal auto-inbraken hier sterk afgenomen.

Mensen die hun huisvuil verkeerd aanbieden, lopen een steeds grotere kans tegen een bekeuring op te lopen. Ook in het weekend zullen in 2005 nog milieuacties worden gehouden om overtreders te ontmoedigen.

Overlast wordt niet geaccepteerd. Sterk overlastgevende adressen worden door een interventieteam bezocht, bestaande uit de woningcorporatie, de Sociale Dienst en de Politie. De praktijk leert dat hierdoor de overlast in de woonomgeving behoorlijk afneemt.

Spelen
Alle bestaande speelplekken in de wijk zijn opgeknapt. Daarnaast wordt op dit moment buiten gewerkt aan het opwaarderen van een aantal bestaande speelplekken en het aanleggen van enkele nieuwe speelplekken: bijv. de Sliedrechtstraat, Papendrechtstraat, Halsterenstraat, Ooltgensplaatweg, Stavenissestraat, etc. Vóór het einde van dit jaar zal het werk uitgevoerd zijn. Bij sloop- en nieuwbouw wordt van tevoren ruimte vrijgehouden voor de aanleg van nieuwe speelplekken. Later, als de nieuwe bewoners er al wonen, wordt samen met hen bepaald hoe de speelplekken ingericht moeten worden.

Investeringen
De wijk is volop in beweging. Er wordt gesloopt en er worden nieuwe woningen gebouwd. Hier wordt u voortdurend over geïnformeerd. Voor de planning verwijzen wij u naar de laatste Pendrechtkrant.

De rijweg aan de Oldegaarde wordt momenteel vernieuwd en veiliger gemaakt.
Aan het meest zuidelijke deel van de Kabbendijkestraat wordt het parkeerterrein bij de sportvelden opgeknapt en uitgebreid tot 100 parkeerplaatsen. Tevens wordt er een nieuw parkeerterrein aangelegd tegenover de begraafplaats. Door deze investeringen hoeft er niet meer geparkeerd te worden in dit deel van de Krabbendijkestraat zelf.

Het havenspoor is verwijderd. Hiervoor komt een fietspad voor in de plaats. De werkzaamheden starten binnenkort. In november van dit jaar wordt op dezelfde plek tevens gestart met de aanleg van leidingen voor de aanvoer van restwarmte. Delen van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en de deelgemeente Ijsselmonde krijgen hiermee warmte aangevoerd vanuit Shell Pernis. Deze warmte zou anders de lucht of de grond in verdwijnen en wordt nu dus hergebruikt (beter voor het milieu!).

Er is een Plein Ontwikkelingsmaatschappij (POM) opgericht om het winkelcentrum aan het Plein 1953 en de directe omgeving nog aantrekkelijker te maken voor ondernemers en de klanten. Om ondernemers (financieel) te stimuleren bij het starten van een bedrijf of bij investeringen, is Pendrecht benoemd tot Economische Kansenzone.

Projectbureau en Wijkservicepunt Pendrecht
In 2004 is het Wijkservicepunt aan de Krabbendijkestraat geopend. Het is een druk bezochte voorziening gebleken. Op dit moment verhuist het Wijkservicepunt naar Plein 1953 nr. 65. Vanaf 1 oktober kunt u dus daar terecht voor klachten en wensen m.b.t. de buitenruimte. Op ditzelfde adres vindt u tevens het Projectbureau Pendrecht Zet Door en het Zorg- en Infocentrum. Dit laatste is een laagdrempelige voorziening voor advies, hulp en zorg om mensen wegwijs te maken en naar de juiste instanties te begeleiden.

Jeugd & jongeren
Er wordt flink ingezet op jongerenwerk: ambulant jongerenwerk door Charlois’ Welzijn; Youth for Christ zet gedurende het hele jaar De Bus in op plekken waar jongeren ’s avonds rondhangen en 6 dagen per week soos; daarnaast is TOS uiteraard voortdurend bezig jongeren te betrekken bij sport- en spelactiviteiten (ook tijdens de vakanties). Voorbeelden hiervan zijn de beachvolleybalweek en andere activiteiten op Plein 1953.
Met deze inzet wordt doorgegaan.

Sociaal
Het project Participatie Nieuwe Pendrechtenaren is met succes uitgevoerd. Hierbij zijn nieuwkomers wegwijs gemaakt in de wijk. Daarnaast draait de Bewonersorganisatie Pendrecht een soortgelijk project. Gestart is in de Zierikzeebuurt. Er wordt kennisgemaakt met nieuwkomers en zij krijgen een welkomstpakket waardoor ze op weg worden geholpen in de wijk. Op dit moment wordt bekeken of dit project op een andere manier uitgevoerd kan worden. Met dit project zal de komende jaren in ieder geval door worden gegaan omdat er nog veel sloop- en nieuwbouw gaat plaatsvinden. Vanaf 22 oktober 2005 opent de Vrouwenstudio en de Oppascentrale haar deuren aan de Krabbendijkestraat 49.