Laatse Dia Lushe in de Melissantstraat
Dit artikel is geplaatst op May 3, 2005

  
 
Op de foto de kinderen uit de straat en een aantal bewoners, die nog in de Melissantstraat wonen. Diana Henriquez had ook de Moedergroep Pendrecht, Sponsors, Annemarie Commijs, Nancy Hartman en kinderen van The Little Sweet Girls uitgenodigd. Er waren zelfs vertegenwoordigers van het Turks Huis Pendrecht gekomen. Een afscheidsparty van de Melissantstraat. Lushe staat wat bedremmeld links in het midden. Net als op 3 mei 2002 was ze helemaal overdonderd door de grote belangstelling.
Boet Lijnis Huffenreuter maakte deze foto, maar er waren ook andere fotografen voor dit leuke plaatje uit de Melissantstraat.

In de straat is veel veranderd. Er was de laatste jaren een portiek waar iets vanuit ging. Als er iets mis was in de straat, dan klampte men Diana aan. Iedere Opzoomeractiviteit werd trouwens ook met beide handen aangepakt om iets van de straat te maken.
Leefbaar Rotterdam kwam op 3 mei 2002, na de grote overwinning en met een kritisch oog, kijken naar wat Opzoomeren doet in en straat. Vanaf dat moment stelden ze hun kritiek bij. En vonden dat er veel meet van dit soort Opzoomerstraten moesten komen. "Iedereen keek blij in die straat en zo hoort het ook", zei een Leefbaar vertegenwoordiger. Toen ze in de Open Hofkerk verdere uitleg gekregen hadden en gevraagd werden wat ze ervan vonden.
Vanaf dat moment is er veel gebeurd met de straat en ook met Lushe. Zij is inmiddels 10 jaar. En werd vorig jaar Ronde Prinses van de Ronde van Pendrecht. Ze werd ook een vaste deelnemer aan The Little Sweet Girls, een dansgroepje dat oma Diana oprichtte en waarvan ze strak de hand houdt aan de training van de meisjes.
Haar dochters Mildiane en Ika dragen daar hun steentje in bij. Ook Milvo werkt iedere aktiviteit mee om er een succes van te maken.
Begin dit jaar werd er een bewonersvergadering belegd. De straat gaat in de renovatie. Vanaf 1 januari 2005 is de verhuurstop ingegaan. Eind 2005 is de straat leeg en worden de huizen samengevoegd. De gerenoveerde woningen worden dus stukken groter en gaan in de verkoop. Het stukje Melissantstraat zal dus danig veranderen. En het was al zo veranderd. De familie Henriquez blijft vast in de buurt wonen.
Aan het eind van de beachparty in de straat beloofde men dat er volgend jaar weer een Dia Lushe komt, maar dan waarschijnlijk op een andere plek in Pendrecht.