Duco de Bruijn legt Pendrecht Zet Door uit
Dit artikel is geplaatst op May 21, 2005

  
 
Op de agenda stonden een hele reeks van punten en met ijzeren hand hield Duco de Bruijn programmaleider van Pendrecht Zet Door de klok in de gaten.

Aan het College ontbraken overigens de wethouders Geluk en Van den Anker. Na de uiteenzetting van Duco de Bruijn werd op de Ossenisseweg 99 via het introductiefilmpje van het toneelstuk Pendrecht en het bijbehorende gedicht voorgedragen door Gijs van Krimpen ingezoomed op de wederopbouwwijk wijk Pendrecht. Vervolgens kwamen er onderdelen uit het programma van Vitaal Pendrecht aan de orde met onder andere de Kinderdeelraad Pendrecht en de Pendrecht Universiteit. Hierbij waren ook Ger Houben, van de Nieuwe Unie, Dick Lockhorst, Dominic Schrijer en Lionel martijn van de deelgemeente en Frans Meijer, programmamanager Rotterdam Zet Door aanwezig. Ook waren er bewoners uit de wijk aanwezig aan wie vragen konden worden gesteld en die op hun beurt zelf het college graag iets onder de aandacht wilden brengen.
Na de BOP werd er een wandeling gemaakt naar basisschool Beatrix. Tijdens de wandeling werd de herstructurering Pendrecht door Ger Houben en Dominc Schrijer nader toegelicht.
Opgroeien in Pendrecht stond centraal bij de Beatrix. Directie en docenten van de 4 basisscholen van Pendrecht gaven een uiteenzetting over het onderwijs en wat men daarbij tegenkomt, hierbij sloten ook Judith Rook, Emile Goyvaerts en Frank Belderbos aan. Alle drie nemen onderdelen van het programma Pendrecht Zet Door voor hun rekening. Er kwam een toelichting op de problematiek van moeilijk hanteerbare jongeren en de kindercampus (bundeling diverse educatieve voorzieningen).
Daarna wandelde men richting Plein 1953, waar Ondernemen in Pendrecht werd behandeld en de economische kansenzone werd toegelicht. Hierbij was ook Paul Lohman van de Pleon Ontwikkelings Maatschappij aanwezig.
Het programma werd afgesloten bij Gezondheidscentrum/Restaurant Zuiderkroon aan het Vlissingenplein.