Het wordt menens!
Dit artikel is geplaatst op Jun 11, 2005

  
 
Op de foto Asal Tahavol van de kinderdeelraad naast Dick Lockhorst voorzitter van de deelgemeente Charlois. De kinderen wilden meer veiligheid in de wijk. De brief pakt door op het onderwerp waar de kinderen 23 april in de kinderdeelraad over spraken.

Lockhorst schrijft de ouders en verzorgers:

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

De laatste weken is er een aantal voorvallen geweest in de wijk Pendrecht. Het gaat om vernielingen, diefstal, intimidatie en afpersing door kinderen en jongeren, die wonen in Pendrecht.
Wij maken ons hier grote zorgen over en zijn samen met de politie, de scholen en de woningcorporatie bezig om dit aan te pakken. Tot nu toe zijn de volgende maatregelen genomen:
- de scholen hebben de gedragsregels op school en op het schoolplein aangescherpt;
- de ouders van kinderen die vernielingen hebben aangericht worden hiervoor financieel aansprakelijk gesteld;
- de politie heeft met tenminste 41 kinderen in de wijk een gesprek gevoerd;
- justitie zal een aantal kinderen/jongeren uit de wijk gaan vervolgen.
Wij willen u dringend vragen om overlast van kinderen en jongeren te melden bij de directie van de school van uw kind of direct aangifte doen bij de politie. Als u wilt kunt u dat ook doen zonder dat uw naam bekend wordt.
Wij vragen u om met uw kinderen te praten over 'samen wonen en leven in de wijk op een voor iedereen prettige manier'.
Overlast van groepen kinderen en jongeren moet stoppen. We doen een beroep op u om hieraan mee te werken. De leefbaarheid in Pendrecht moet beter!

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois,

getekend door:

de secretaris, mr. drs. J.W.E. van der Poel
en
de voorzitter D. Lockhorst