Interview met programmamanager Frans Meijer
Dit artikel is geplaatst op Jun 13, 2005

  
 
Met de aanstelling van Frans Meijer is er voor het eerst een programmamanager die zich fulltime met het actieprogramma bezighoudt. En dat is nodig, vindt het College. Want hoewel zijn voorgangers Nico van Eck en Herman Jäger zeker niet de eerste de beste zijn, deden beiden het managerschap´erbij´. Aan Meijer daarom de opdracht Rotterdam Zet Door letterlijk door te zetten.
Over dit verzoek van het College hoefde de directeur niet lang na te denken: "Ik heb me nu ruim negen jaar ingezet voor de bibliotheek. De onlangs afgeronde verbouwing zie ik als een mijlpaal. Een mooi moment om weer eens iets anders te gaan doen. Ik ken Rotterdam goed en zie om me heen dat er echt iets aan de hand is in deze stad. Het is dan ook een fantastische uitdaging om daar aan te mogen werken."

Rijdende trein
Wat Frans Meijer zo geschikt maakt voor deze functie is volgens eigen zeggen een combinatie van een nuchtere inslag, weten hoe je een project moet leiden en weten hoe de hazen lopen. "Ik ken de stad van dichtbij, o.a. door mijn vorige werkgever de dS+V. Ik snap hoe de werkelijkheid op straat er uit ziet. Daarnaast was ik een tijdje voorzitter van het overleg van directeuren (het Concernberaad). Ik ken dus de meeste hoofden van dienst en ik ken de gevoeligheden binnen de gemeente."
Dat hij op een rijdende trein moet stappen vindt Meijer alleen maar een voordeel. "Er is al veel in gang gezet. Verschillende diensten organiseren pilots en de ambities van Rotterdam zijn zelfs erkend in Den Haag. Waar het nu om gaat is de regie. De diensten en de verschillende ketens die met het actieprogramma bezig zijn moeten aan elkaar gekoppeld worden. Ik zie het daarbij als mijn persoonlijke ambitie de inzet voor het programma te doen beklijven. Ik hoop een sfeer te kunnen creëren waarin iedereen, inclusief de gemeenteraad, de huidige doelstellingen kan en wil omarmen."

Oogstjaar
In de tussentijd moet er gescoord worden. Meijer: "Rotterdam Zet Door moet het gedachtegoed op het stadhuis gaan beheersen. 2005 Moet het oogstjaar worden. Op het gebied van huisvesting kunnen we bijvoorbeeld nog wel iets creatiever omgaan met de inkomenseis, zorgen dat het beter geaccepteerd wordt. We moeten nu verder echt een slag slaan met de economische kansenzones, waarmee we de individuele potenties van de Rotterdammers bevorderen. Wethouder Geluk heeft mij bovendien gevraagd het onderwijs in Rotterdam Zet Door beter op de kaart te zetten. Hij vindt die kant van het verhaal nu nog onderbelicht en daar geef ik hem gelijk in. Rotterdam heeft een hele jonge bevolking, goed onderwijs is cruciaal. Ik merk verder dat de rijksaandacht voor het inburgerprobleem steeds groter wordt. De Rotterdamwet, die nu in voorbereiding is, moet half volgend jaar in werking gaan. Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes."

Tijdelijke functie
De nieuwe programmamanager wil een klein en flexibel team om zich heen verzamelen. "Het moet zeker geen log orgaan worden. Ik vind het bovendien belangrijk dat het project goed verbonden is met de directie beleid. Ik heb daarom veel afstemmingsoverleg met Herman Jäger en Roelof te Velde. Ik zie ook een rol weggelegd voor initiatieven als Programmabureau Veilig en het Grote Stedenbeleid. Het is mijn taak om helderheid te scheppen in het proces en de rol die iedereen daarin speelt."
Meijer ziet zijn functie nadrukkelijk als een tijdelijke. "Het project heeft nu een extra zet nodig, maar uiteindelijk moet het regulier werk worden. Ik heb mijn diensten voor anderhalf jaar toegezegd, daarna mag het volgende College bepalen of en hoe ze verder wil gaan."