Pendrecht zorgt voor conflict in provincie
Dit artikel is geplaatst op Jun 20, 2005

  
 
De foto is gemaakt tijdens de jaarmarkt op 3 en 4 juni. De plek waar de apotheek zat is zichtbaar. Er zal steun moeten komen voor het winkelgebied om weer het bruisende hart van de wijk te worden. In de provincie leidt dat tot discussie en heeft Pendrecht de tongen losgemaakt.

Lees het artikel door kor kegel:
Den Haag - Het college van GS wil de vingers niet branden aan de wijkeconomie. Het stimuleren daarvan is vooral een taak van de gemeenten, zegt het dagelijks bestuur van de provincie. Hooguit in kleine dorpskernen denken GS een rol te kunnen spelen.
Maar Provinciale Staten gaven er op 1 juni in Pendrecht blijk van dat ze veel verder willen gaan. PvdA-statenlid Erik Pool, die de discussie over wijkeconomie losgemaakt heeft, reageert teleurgesteld op de 'geringe ambitie' van GS. ,,We hebben in Pendrecht genoeg voorbeelden gezien, die duidelijk maken dat het provinciebestuur wel degelijk ondersteunend kan zijn, als gemeenten daar om vragen,'' zegt Pool.
Hij noemt twee voorbeelden. ,,Als de ene gemeente betaald parkeren invoert en de buurgemeente niet, of de eerste twaalf minuten parkeren gratis maakt, dan kan dat leiden tot onevenwichtige concurrentie,'' zegt Pool. De provincie zou vanuit een groter perspectief de betrokken gemeenten kunnen adviseren. Middenstanders klagen doorgaans dat klanten wegblijven als ze voor een enkele boodschap een parkeerticket moeten kopen.

Speculanten

Pool ziet ook een taak voor de provincie in vastgoedbeheer. Een kleine gemeente heeft niet de middelen om in een buurt- of winkelcentrum strategische aankopen te doen. En als het al gebeurt, komt het in de gemeenteraad en dus in de openbaarheid, zodat speculanten net daarvoor kunnen toeslaan.
Pool: ,,Als er een provinciale ontwikkelingsmaatschappij zou zijn, kan een college van burgemeester en wethouders vragen om tijdelijk het eigendom en beheer van een pand of gebied over te nemen. Na renovatie kan het dan tegen gunstige tarieven aan middenstanders worden aangeboden. Die werkwijze zagen we ook op Plein 1953 in Pendrecht toegepast. Het voorkomt speculatie, dat dodelijk kan zijn voor een winkelcentrum.''
Gedeputeerde Asje van Dijk wil een rapport van Regioplan over wijkeconomie nog wel aanbieden aan de vijf Regionaal Economische Overlegorganen (REO) in Zuid-Holland. Advies daarvan verwacht hij pas na de zomer.
Pool: ,,GS pakken het alleen maar op, omdat het politiek speelt. Niet uit overtuiging. Jammer. De provincie zou behalve in plattelandsgemeenten ook in de middelgrote steden aan kennisbevordering kunnen doen, door de gemeentebesturen te informeren over geslaagde initiatieven elders. De provincie moet haar schaalgrootte benutten.''