Wethouder Bolsius aan de Pendrecht Dis(cussie)
Dit artikel is geplaatst op Jun 22, 2005

  
 
Dus gaf hij vooraf zijn eigen kijk op Pendrecht na de inleiding van Dukker en gaf op die manier denkstof mee voor de groepjes aan de tafels in de Open Hofkerk.

Volgens hem is Pendrecht geen Spangen en heeft het geen naam zoals die wijk bijvoorbeeld door Monique van der Ven en Linda de Mol gekregen hebben. "En ook geen Millinxbuurt," zei hij, "maar het is wel Zuid zo ging hij verder." Groen vond hij de kleur, die bij Pendrecht paste en hij vroeg absoluut aandacht voor de sport. Daar liggen volgens hem prima kansen in de wijk en in de nabije omgeving.
Er spelen zaken in die verenigingen, die het college van Burgemeester en Wethouders zorgen baren, maar er liggen ook kansen en die zou de wethouder zeker willen benutten. Bolsius was met Leonard Geluk (nu zijn collega-wethouder) nauw betrokken bij het Comite Sparta mot op Spangen Blijven! Dat comité heeft succes gehad, want Sparta bleef op Spangen. Misschien ligt er voor Pendrecht ook zo'n sportkans en kan hij er een extra positieve draai aan geven.