Peter Rieswijk en de jongerenloopactie
Dit artikel is geplaatst op Jun 22, 2005

  
 
Op de foto Peter tijdens zijn verhaal op de tweede Pendrecht Dis. Na Afloop kreeg hij applaus.

Peter is op de meest bizarre tijden in Pendrecht aan de verschillende deuren geweest. Dat moet ook, want ga je op de gebruikelijke kantooruren, dan zul je vaak bot vangen. Hij werd ingeleid door Duco de Bruijn met het verhaal dat veel zaken in Pendrecht goed lopen. Dat is de conclusie uit het eerste half jaar werken met Pendrecht Zet Door. Veel zaken staan op de rit en worden aangepakt. Maar er is een grote zorg. En dat is de jongeren in de wijk. Sommige krijgen niet de juiste zaken mee, die bij de opvoeding van belang zijn. Dat hoor je op de scholen. Op school kan men in sommige gevallen de tekorten in wat ervoor gebeurde niet meer ‘bijwerken’. Daar is een steviger aanpak nodig. Die komt er volgens Duco de Bruijn ook. Om eerst eens een beeld te krijgen is er vanuit de Dienst Stedelijk Onderwijs een zogenaamde loopactie geweest. Peter Rieswijk deed die loopactie en Duco is een keer ’s morgens vroeg met hem mee geweest.
Peter Rieswijk verteld dat veel van de jongeren moeilijk te pakken te krijgen zijn, omdat ze steeds verhuizen steeds verhuizen. Dat neemt niet weg dat ze er veel gesproken hebben en dat er bij 49 niet open gedaan werd. Dan krijgt de bewoner een briefje met daarop: “Joh! We kwamen bij je langs kom. We troffen je niet thuis. Kom eens met ons praten. Moet jij niet eens wat gaan doen.
De loopactie werd gedaan om te praten met de jongeren over: “jouw toekomst”. Wat Peter opgevallen is, is de grote bereidheid om in gesprek te gaan. Dat is in andere wijken wel eens anders. Dus typisch voor de jongeren in Pendrecht is dat er een open houding is en veel bereidheid om in gesprek te gaan. Bij ouders merkten ze ook veel dankbaarheid voor bemoeienis. “Ik ben al zo lang bezig met die jongen of met dat meisje en ben blij dat de gemeente een woordje komt doen”. Sommige jongeren hadden werk en dan ging men op de werkplek of het traject langs.
35 bleken alsnog op school te zitten, maar dan buiten Rotterdam. Die zijn in de registratie niet te zien namelijk. 26 van de jongeren bleken een gewone baan te hebben.
En dan is er een groep waar zorgen over zijn. Bij 6 jongeren kwamen ze op zoiets uit van “ach, laat maar gaan”. 14 zaten op de bank en deden niks en werden uitgenodigd om verder mee te spreken op TIP, dat is het volgsysteem en er is een plek waar TIP zit in de buurt. En zoals gezegd trof men 49 niet thuis.
Peter viel verder aan Pendrecht dat er soms in hetzelfde portiek een enorm verschil optreedt. Men woont bij elkaar in de wijk, maar de ene deur is keurig verzorgd en de andere is totaal verwaarloosd en heeft een dichtgespijkerde brievenbus. Er zou volgens hem wat meer onderling moeten gebeuren.
Op de vraag of er ook gekeken was naar achtergrond, zegt Peter dat alle etniciteiten in de loopactie ontmoet zijn en dat er geen bijzondere uitdraai op dat gebied is gemaakt.
Er zaten ook tienermoeders onder en sommigen van hen hadden ook gewoon een opleiding of werk.
De loopactie is een tijdelijke actie en is nu achter de rug. De groep van Peter Rieswijk gaat door en werkt ook in andere wijken. De gemeente wil op die manier de hele stad in kaart brengen. Het is dus geen permanente activiteit in Pendrecht.