Slopen Bezopen!
Dit artikel is geplaatst op Jun 24, 2005

  
 
Het nieuwtje kwam uit een overleg met Riki Aarden en Ger Houben van de Nieuwe Unie. Heel binnenkort komt de Pendrechtkrant uit met nieuwe gegevens over de fasering van de herstructurering. Een van de dingen die daar instaan is een verhuurstop voor deze flat van 1 juli 2006. Ruim voor die tijd wordt bekend wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van het bewuste architectenbureau. Dat bureau heeft al eerder in de buurten boven de Slinge gerenoveerd en de flat is precies hetzelfde als de flats waar die renovatie heeft plaats gevonden, dus in principe kan een renovatie worden uitgevoerd. Er zijn alleen wat bijkomstige zaken, zoals een parkeerbak onder de flat en of de woningen, die er na renovatie overblijven nog wel concurrerend zijn op woningmarkt.
Pakt dat goed uit dan wordt de flat gerenoveerd. Maar de bewoners zullen er dan toch wel uit moeten. Dus of het voor de bewoner achter de leus opschiet is de vraag.