De auto met de minister presidenten
Dit artikel is geplaatst op Jun 30, 2005

  
 
In het Turks Huis kreeg Arif Öztürk na Leonard Geluk het woord van ceremoniemeester Opstelten. Hij is extern voorzitter van het Turks Huis, dat 11 jaar geleden werd opgericht en toegankelijk is voor iedereen: een kosmopolitische vereniging.
Als wapenfeit begon Arif met het Internationaal KinderFeest dat Zuidwijk en Pendrecht vierden op 23 april. Begonnen werd die dag met een kinderparlement. Dick Lockhorst was voor een dag zijn eigen baan kwijt aan een kind, dat de voorzittershamer hanteerde. Op 2 juni gingen de kinderen van groep 8 van de basisscholen van Pendrecht naar het Europese Parlement. Zij stemden overigens ook negatief over de grondwet. Balkenende reageerde met: "Dat kan er ook nog wel bij!"
Een andere wapenfeit is dat men op 11 april startte in het Turks Huis met een taalcursus voor vrouwen. Zij willen proberen dat iedereen voldoende de Nedelandse taal beheerst. Na veel vijven en zessen is Öztürk met het Albedacollege in zee gegaan. Er is nu drie keer per week les in het Turks Huis.
Dat Huis doet ook mee aan de Dag van de Dialoog en hebben in dominee Polhuis een goede vriend die met het ouderenplatform, een gespreksgroep in Pendrecht, langsgekomen is het Turks Huis.
Hij is zelf naast zijn bestuurslidmaatschap buurtbemiddelaar en heeft van wethouder Bolsius een certificaat ontvangen. Hij probeert ook op die manier de mensen in de wijken dichter bij elkaar te brengen.

Nadat Öztürk de truitjes had overhandigd gaf Opstelten het woord aan Anneke de Goede van Cleopatria. Zij vertelde van de 4 vrouwenstudio’s, die al bestaan in diverse wijken van Rotterdam en er komen er nog 3 bij dit jaar. Zij spreken niet over inburgeren, maar over “burgeren samen" op basis van de grondregels en heel belangrijk daarin is respect voor ieders cultuur. Een telling in de Vrouwenstudio Anganieta leverde op dat er 45 culturen komen. Taboes doorbreken en bespreekbaar maken, gebeurt dagelijks in de vrouwenstudio. Criminaliteit zelf onderkennen, geweld achter de voordeur komen ook aan de orde en de vrouwen bepalen er zelf een standpunt over. De invulling van de activiteiten gebeurd door gastvrouwen en in feite door de vrouwen zelf. Het bestuur van Cleopatria schept de voorwaarden. 600 vrouwen bezoeken wekelijks de studio. Cleopatria is niet volledig afhankelijk van de gemeente.

Rüttgers werd in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Hij zag dezelfde problemen in Nordrhein Westfalen als in Rotterdam en wil voor alle kinderen in zijn land een goede toekomst. Dat doen zij ook met het ontwerpen van gemeinsame Spielregeln, zoals iedereen één taal. Zijn vraag is of het allemaal conflictloos gegaan is in Rotterdam.
Een echt antwoord krijgt hij daar overigens niet op. De vraag wordt doorgeschoven aan
Deyanira en Jahayra van de Vrouwenstudio en zij zijn het ermee eens dat iedereen Nederlands leert en spreekt. Anneke de Goede vond overigens wel dat als het kabinet dwang op Nederlands leren legt dat het aanbod niet zo aan regels gebonden moet worden.

Zeki Baran onderstreepte nog eens dat we allemaal van universele waarden van acceptatie en respect uitgaan.

Tot slot vroeg Opstelten Lionel Martijn om als gids in een wandeling een deel van de wijk te laten zien.