Gezond Pendrecht spreekt Petra van der Jagt
Dit artikel is geplaatst op Jul 1, 2005

  
 
Op de foto van links naar rechts: Wil Quispel, Jan Hoogcarspel, Camila Gerardo, Brigitte Jordan, Petra van der Jagt, Gerard Boom, Corrie Maliepaard, Elly Kock, Bien Hofman, At Polhuis en Dilek Sasmaz. Rob Hartings en Baby Jamanika waren al vertrokken om aan andere afspraken gevolg te geven. Andere deelnemers moesten afzeggen doordat ze net op vakantie gingen naar Marokko.

Allereerst werd een rondje kennismaken gedaan. En werden de gebruikelijke klachten geventileerd. Afgesproken werd om het overleg niet alleen een klachtenbureau te maken. Er is een procedure voor klachten en in het overleg zou het vooral over signalen uit de wijk moeten gaan en zou de groep commentaar kunnen geven op het beleid van het gezondheidscentrum.
Vooral praten met Petra de locatiemanager heeft dan veel zin.

Om die reden werd er een rondje gemaakt met de vraag: wat verwacht jij van een overleg met de locatie manager? En hoe zouden het het gezondheidscentrum en de groep Gezond Pendrecht het beste jouw groep kunnen bereiken?

Wil Quispel ziet toch een belangrijke rol in het “ingaan op de klachten en die serieus nemen”. Rob Hartings bevestigde die rol en vulde aan dat de groep de oren en de ogen in de wijk zou kunnen zijn en dat het centrum er op die manier iets mee kan.

Bien Hofman ziet een belangrijke rol in signalen weergeven en avonden beleggen om een bepaalde
doelgroep bij elkaar te brengen. Daar kan Gezond Pendrecht of de Pendrecht Universiteit/Vitaal Pendrecht ook een belangrijke rol in spelen.

Gerard Boom vond het open spreekuur van dokter Dekkers een ramp. Zou niet voor iets dergelijks zijn en heeft er alle vertrouwen in dat het centrum in Pendrecht goed zal gaan functioneren. Hij vindt dat er ook wel eens positieve dingen naar buiten gebracht mogen worden en dat we dan zaken dan tegen elkaar moeten wegstrepen. Hij vond het overleg goed gaan zo. Rob Hartings vulde aan, dat er misschien in In de Kijkerd een verslag van het overleg kan komen en dat daarop ook gereageerd kan worden. (Op de site komt iedere keer een verslag en daar kan via de reactiemail op gereageerd worden - red.)

Jan Hoogcarspel wijst erop dat er veel zieke en “afgewerkte” mensen in Pendrecht zijn. Hij haalde de manier waarop er in de praktijk van dokter Hefting aandacht was voor de patiënten aan. Daar werd bij overlijden van patiënten altijd een kaartje gestuurd naar de familie en in die praktijk was er veel consideratie met de patiënten. Hij sprak de hoop dat dat in het Gezondheidcentrum Zuiderkroon ook praktijk wordt.

Brigitte Jordan is blij met het centrum, lekker dichtbij en heeft geen klachten. Zij lijdt zelf aan astma en zit in de onderzoeksgroep van Niels Chavannes. Zij is van Surinaamse komaf en gelooft niet dat er speciale methoden zijn om haar bevolkingsgroep te benaderen. Misschien kan er overigens over het astma onderzoek van Niels Chavannes en het gebrekkige ventileren wat sommige bewoners doen eens iets gedaan worden met de Nieuwe Unie en andere corporaties in de wijk.

Camila Gerardo komt net als Baby Jamanika van Curaçao. Baby werkt ook als gastvrouw in de Vrouwenstudio Anganieta. In dat centrun klinkt vaak de vraag; waar zit het gezondheidscentrum? Rob belooft dat er snel een bord komt in de wijk. Baby vindt dat er voorlichting voor jongeren en
jonge moeders, tienermoeders moet komen. Allochtoonse vrouwen hebben een vertrouwelijk persoon en voorlichting nodig. Fernanda Lima is allochtonenwerker in het centrum en zou in de Vrouwenstudio goed werk kunnen doen.

Brigitte bevestigt dat er veel te weinig voorlichting is en dat zij zelf tienermoeder was en alles van haar eerste vriendje horen moest. Op de basisschool doet men wat dat betreft goed werk.

Dilek Sasmaz is van Turkse kom af en vindt gymnastiek heel belangrijk. Zij heeft zelf veel lichamelijke belemmeringen ervaren en zou graag tai bo of iets dergelijks willen doen. Men is in het centrum met e voorbereidingen bezig. In de Vrouwenstudio komen ook veel gescheiden allochtone vrouwen en daar is ook aan sport in de vorm van gymnastiek en aerobics, aldus Baby Jamanika.

At Polhuis brengt onder de aandacht dat er grootschalige renovatie projecten op til zijn in de wijk en bepleit om vanuit de discipline van het centrum naar de plannen te kijken als bondgenoot van de bewoners. Het is in dat kader jammer dat de gezondheidwerkers niet meedoen met de Pendrecht Dis(cussie) over Pendrecht Zet Door. Polhuis wil graag dat de macht van het centrum aangewend wordt om tegenspel tegen ambtenaren, corporaties en politiek te kunnen leveren.
Hij vindt ook van belang dat de groep hoort wat over “jullie” gezegd wordt en dat daar voortdurend klachten een rol in zullen spelen.

Elly Kock haalt het voorval in Restaurant Zuiderkroon van enige tijd terug aan. Iemand was niet lekker geworden en bleek een herseninfarct te hebben en er kon geen dokter vanuit het centrum komen. Rob verteld dat de assistenten protocollen hebben en dat dat allemaal goed moet gaan lopen. Wil Quispel zegt zelf een slecht voorbeeld aan de lijve te hebben ondervonden. Ron vraagt geduld en begrip voor de hele lastige functie, die assistenten hebben. De positie van die “meisjes” is bij alles wat er binnenkomt niet gemakkelijk.

Petra van der Jagt vindt belangrijk dat het “betrekkingsniveau” tussen mensen van het centrum en bewoners/patiënten de tijd gegeven wordt.
Corrie Maliepaard merkt nog op dat de stoelen in de apotheek volstrekt niet voldoende zijn.

Gerard Boom nodigt Petra van der Jagt uit voor de eerstvolgende BOP vergadering na de zomervakantie.

Rob Hartings vraagt de groep begrip te hebben voor nog een onderwerp: hij kent vanuit stichting Boog een tuchtzaak in een ander centrum, waarbij een arts 200 kinderen met griep zag op een spreekuur en een kind met hartontsteking “mistte” . De arts had goed opgelet, maat toch een fout gemaakt. Uiteindelijk staat de stichting Boog dan toch voor haar arts, die goed zijn vak uitgeoefend heeft.

Petra van der Jagt is blij met deze groep, vindt het een luxe en wil graag verder. Een nieuwe afspraak werd gemaakt voor in oktober.