Zorg om het Fijnaartpad en omgeving.
Dit artikel is geplaatst op Jul 12, 2005

  
 
Zij vervolgt met:

"Of beter gezegd is al begonnen. Het ziet er als een soort ghetto uit. Al die dichtgetimmerde woningen. Dat is allemaal nog best te begrijpen, immers eerst moet het een rommel worden voordat men met de opbouw kan gaan beginnen.
Wat voor mij onbegrijpelijk is, is het volgende.
Tussen de sloopflats in bevinden zich grote grasvelden met veel groen en struiken er omheen. Sinds de woningen worden dichtgetimmerd wordt daar zelden of weining onderhoud meer aan gepleegd, ondanks dat wij, bewoners van het Fijnaartpad daar op uitkijken.
Begin vorige maand heb ik contact gezocht met De Nieuwe Unie, en is er inderdaad een grasmaaier laag over heen gevlogen, anders kan ik het niet noemen, verder is er niks aan gebeurt. Dit gaat mij erg aan het hard, omdat ik met mijn buren nu helemaal tegen een soort afbraak gaan aankijken.
Mijn verzoek aan U is, loop eens langs het Fijnaartpad. Zie dan hoe het gras en onkruid tussen de stenen groeit, hoog tegen de gevels van de flatgebouwen die haaks op het Fijnaartpad staan. Zie het zwerfvuil dat helaas niet wordt verwijderd. De afvalcontainer in de Dinteloordstraat, waar veel vuil naast wordt gegooid. Daar bel ik regelmatig met de Roteb over met verzoek om rondom de container vuil te verwijderen.
Kortom wat wordt er voor ons gedaan, om de omgeving van onze woningen bewoonbaar te houden???

Met vriendelijke groet

Ank Sotirakis-Meijer."

Beste Ank Sotirakis we zijn zoals je ziet gaan kijken. En Vitaal Pendrecht geeft je bericht door aan 0800-1545 en aan de Nieuwe Unie. Vitaal Pendrecht heeft ook gemerkt dar er meerdere bewoners in jouw buurt zijn, die zich zorgen maken om de woonomgeving. In de Herkingenbuurt zijn bewoners actief om tijdens de sloop en nieuwbouw het wonen zo prettig mogelijk te houden. Er moet in de buurt waar straks na de bouwvak de herstructurering begint, ook zo'n groep samen te stellen zijn? Wie sluit zich aan bij Ank Sotirakis en haar buurvrouwen?
Reacties via de reactiemail graag.