Containers van de Roteb in Sint Annaland-, Sint Maartensdijk- en Tholenstraat
Dit artikel is geplaatst op Aug 9, 2005

  
 
De nieuwe locatie wordt een andere, want uit bodemonderzoek is gebleken dat in uw buurt de ondergrondse containers niet op de plaats van de betonnen cocons kunnen worden geplaatst. Roteb heeft de afgelopen maanden op verschillende locaties in de omgeving van de betonnen cocons bodemonderzoek laten doen. Op slechts twee locaties blijkt het mogelijk om containers ondergronds te plaatsen.

Roteb is daarom voornemens de ondergrondse containers voor restafval te plaatsen op de volgende locaties:
- Sint-Annalandstraat ter hoogte van huisnummer 91-105 in het 1e parkeervak, 2 containers (Locatie 55.5);
- Tholenstraat tegenover huisnummer 38/48, bij de hoek met de St. Maartensdijkstraat, 1 container (Locatie 6.4)
De nieuwe containers zijn bestemd voor de bewoners die gebruik maakten van de betonnen afvalcocons. Bewoners van eengezinswoningen houden hun minicontainer en mogen geen gebruik maken van de nieuwe ondergrondse containers.
Reacties
U kunt van 20 augustus tot 30 augustus 2005 een plattegrond met de locaties inzien bij de Bewonersorganisatie Pendrecht, Ossenisseweg 99.
Wij stellen u graag in de gelegenheid uw mening te geven over de locaties. Bij de bewonersorganisatie Pendrecht kunt u tot 30 augustus een reactieformulier invullen en inleveren. Roteb verzamelt de reacties en informeert u daarna waar en wanneer de containers worden ingegraven.
Na plaatsing van de ondergrondse containers zullen de tijdelijke bovengrondse containers worden verwijderd.
Informatie
Als u vragen heeft over de nieuwe containers, kunt u bellen met Roteb, tel. 0800-1545 of mailen naar [email protected]
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Dongen
Projectleider Containerisatie

De foto toont de cocons die destijds tussen de flats van de Tholenstraat stonden, tegenover de Sint Maartensdijkstraat. De nog te plaatsen ondergrondse container komt dus niet op deze plek. In twee volgende berichten zijn de locaties aangeduid waar de nieuwe ondergrondse containers zullen komen.