Tekort bedreigt De Schalmei
Dit artikel is geplaatst op Aug 25, 2005

  
 
We lezen in het bericht van Yvonne Keunen verder waar het omgaat:

De Schalmei aan de Krabbendijkestraat in Pendrecht ligt in een stukje niemandsland, ingeklemd tussen de Betuwelijn en metrobaan. Zo zonder buren een ideale plek om muziek te maken. En daar is het gebouw dan ook voor bedoeld. Al wordt er ook bowls gespeeld en worden diverse ruimten gebruikt voor shows, examens, tentoonstellingen en beurzen.

,,De Schalmei wordt gebruikt door vijf vaste verenigingen met vijfhonderd leden. Het gebouw wordt bijna elke avond gebruikt. Als dat wegvalt, kunnen we nergens heen,'' zegt J. A. Boeren, secretaris van de Stichting Recreatiegebouw. ,,Een ander pand is niet voorhanden.''

De afgelopen jaren is echter een exploitatietekort ontstaan van 60.000 euro. En dat kan zo niet langer, vindt deelraadsbestuurder Lionel Martijn. ,,De deelgemeente past dat bedrag bij, maar daar willen we vanaf. Bovendien heeft de deelraad besloten dat De Schalmei op z'n minst quitte moet draaien.''

Het exploitatietekort wordt voor een deel veroorzaakt door een onterechte energierekening, zegt Boeren. ,,De dienst Sport en Recreatie, die het gebouw beheert, betaalt de energiekosten zonder te controleren. We moeten over drie jaar 18.000 euro betalen, maar Eneco gaat uit van ramingen. We nemen zelf altijd de meterstanden op en daaruit blijkt dat de rekening 5000 euro per jaar te hoog is geweest.''

Deelraadsbestuurder Martijn vertrouwt op het verhaal van de hoofdhuurder en heeft gevraagd aan de dienst Sport en Recreatie om uit te zoeken hoe het nou zit met de energierekening. ,,De huurder is van goede wil, en we zijn ook niet van plan om de verschillende verenigingen op straat te zetten,'' benadrukt Martijn. De huur is volgens hem enkel om formele redenen opgezegd.

,,We willen van het huidige contract af. Dingen moeten beter worden geregeld, zodat we niet opnieuw voor tegenvallers opdraaien,'' zegt Martijn. ,,Bovendien vinden semi-commerciële actviteiten plaats in De Schalmei die volgens de letter van het contract niet mogen, zoals bruiloftsfeesten en vlooienmarkten waarvoor entree moet worden betaald. Optreden ertegen kunnen we niet. In een nieuw contract moet worden geregeld dat we óf tegen dit soort zaken kunnen optreden óf dat de verenigingen zelf meer huur opbrengen.''