Schouw in de Zierikzeebuurt
Dit artikel is geplaatst op Aug 25, 2005

  
 
Johan van Egmond van roteb maakte voor het eerst een schouw mee in Pendrecht. Hij werd meteen aan de tand gevoeld. Sjaak Klompenhouwer van Gemeentewerken, Simon Caarels de buurtagent, Ben Dos Santos van de Nieuwe Unie, Hüseyin Kalyoncu van de deelgemeente Charlois en opbouwwerker Rieks Westrik maakten al eerder deel uit van een schouw in de wijk. Zij kennen de kritische blik van de buurtbewoners uit dit deel van Pendrecht. Bep van Krimpen, Ans van de Wijdeven, Astrid Daalhuizen, Huib in 't Hout, Theo Speelman, Johan van Peer, Elske Kuijper, Claudette de Agua Rosada en Rineke de Graaf zijn dan ook niet makkelijk met een kluitje in het riet te sturen.
Beheercoördinator Kalyoncu had de buurt uitgezocht voor deze schouw en vroeg de bewoners even af te zien van te plekken, die op de schop genomen worden. Hij vroeg verder aan de mensen om te doen alsof ze uit Groningen even langs kwamen en met een afstandelijke blik naar het onderhoud wilden kijken. Dat bleek meteen op de eerste plek (hier te zien op de foto) al een lastige zaak. Ans van de Wijdeven komt dagelijks op de Zijpe en wees feilloos de plekken aan waar ouderen met een rollator of moeders met een kinderwagen moeite krijgen op deze winkelstraat in de buurt.
Sjaak Klompenhouwer verzekerde de mensen dan ook dat de straat een keer helemaal aangepakt gaat worden. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar ophogen en vernieuwen van het wegdek is noodzakelijk.
Zo werden een aantal vaste punten bekeken. Nauwkeurig wordt het oordeel van vastgelegd en regelmatig wordt er gekeken of de resultaten anders zijn dan de vorige keer. Is dat resultaat erg anders dan kijkt men ook naar de oorzaken en wordt er bijgestuurd. Bewoners geven samen de cijfers in een schaal van 1 t/m 5. 5 is erg goed en 1 is slecht.
Het uiteindelijke globale oordeel van bewoners was goed. De diensten doen goed werk volgens hen. En passant werden zaken die extra aandacht verdienen genoteerd en soms werd zelfs direct een afspraak gemaakt.