Kappen groen aan de Nw. Vossemeerweg, VERVOLG
Dit artikel is geplaatst op Aug 31, 2005

  
 
Bij nader inzien van de bewonersgroep Hontenissestraat gaat het om deze plek in het verlengde van de Nieuw Vossemeerweg tussen de Rilland Bathstraat en de Groene Kruisweg.

Inmiddels is bekend d.m.v. navraag bij Dominic Schrijer, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Charlois over hoe het nu precies zit met het kappen van het groen t.b.v. het warmtetracé van de spoorlijn. Dominic, verantwoordelijk voor de buitenruimten, vertelde dat het niet om de groenstrook achter Unicum gaat, maar om de bossage tussen de Rilland Bathstraat en de Groene Kruisweg. Maar dat is ook onaanvaardbaar veel groen dat verdwijnt! De vergunning hiervoor is al afgegeven, of protesteren dan nog zin heeft is zeer de vraag. U kunt het allicht proberen. Wel kunnen we als bewoners in de gaten houden dat er weer een fatsoenlijke groenstrook voor terug geplant wordt (dit i.v.m. de verplichte herbeplanting). Dus bewoners Biezelingeplein e.o.: let op uw saeck! Pendrecht staat als tuinstad te boek dat willen we zo houden en moeten we koesteren.