Grondlegger Vitaal Pendrecht kandidaat lijsttrekker
Dit artikel is geplaatst op Sep 3, 2005

  
 
Dominic Schrijer schrijft in zijn tweede nieuws aan een groot aantal emailadressen onder andere:

"Vandaag sluit de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap van de PvdA-Rotterdam. Na mij hebben Matthijs van Muijen, Bert Cremers en Peter van Heemst zich nog kandidaat gesteld.
Een paar weken geleden kregen jullie mijn eerste nieuwsbrief. Veel mensen reageerden enthousiast op mijn kandidatuur. In deze tweede nieuwsbrief zal ik kort ingaan op een aantal reacties en de uitslag geven van de hoogste scores op mijn voorstellen voor de korte termijn om de stad aantrekkelijker te maken. Tot slot doe ik uit de doeken wat er de komende weken gaat gebeuren.
Mijn eerste nieuwsbrief kun je vinden op mijn website, www.dominicschrijer.nl.

Veel aardige reacties
Veel dank voor de ruim 250 reacties, die van allerlei kanten kwamen: PvdA-leden en niet-leden, Rotterdammers en niet-Rotterdammers, bewoners en professionals. Nog iedere dag komen reacties binnen. Mijn 'tegenstanders' hebben natuurlijk niet gereageerd, waardoor het beeld wat eenzijdig (positief) is. Enkele reacties wil ik jullie niet onthouden.
Een predikant uit Rotterdam-Zuid schrijft dat hij mijn kandidatuur toejuicht. "Ik heb je de afgelopen jaren leren kennen als een betrokken en faire politicus. Voor mij ben je een nieuw type PvdA-politicus, waardoor ik weer een beetje vertrouwen in de partij krijg." Een bewoner van Charlois zag mij meermalen aan het werk tijdens grote wijkvergaderingen met bewoners. Hij is onder de indruk van de wijze waarop ik luister, de klachten oppak, met heldere taal de rust terugbreng en het probleem op de politieke agenda zet. "Er zijn niet zoveel politici die zo in de branding van de samenleving weten op te treden. Ik steun je van harte."
Een zeer actieve bewoner van Charlois wenst me alle succes toe, maar waarschuwt me tegelijkertijd: "Laten we één ding afspreken: vergeet als je straks aan de Coolsingel zit de Charloisse Lagedijk niet, want we missen als alles doorgaat, wel een van de grootste voorvechters voor alles wat wij graag zouden willen."

Kritische opmerkingen
Een partijgenoot uit Heijplaat geeft aan niet te begrijpen wat ik met de Boem-Boem auto bedoel. Ik bedoel de auto's die met een kofferruimte vol luidsprekers met vol vermogen (zowel pk's als decibellen) door de woonwijken rijden. Ook geven enkelen aan dat de politie beter in de woonwijken dan op de doorgaande wegen verkeerscontroles kan houden. "Dan kunnen ze naast controle op verkeerde uitlaat en harde muziek, ook bekeuren op te hoge snelheid." Het is inderdaad bezopen dat iemand op de Maasboulevard met 56 kilometer per uur een bekeuring krijgt, terwijl zelden iemand wordt aangepakt die met 70 door een woonwijk rijdt. De politie pakt het niet aan omdat het vooral de buurtbewoners zelf zijn die te hard rijden in een woonwijk. Maar dat is een kromme redenering. Want op de doorgaande wegen zijn het vooral stadgenoten die te hard rijden. In de woonwijken staan de levens van kinderen op het spel! Daarom verdient hard rijden in de woonwijk meer aandacht dan nu, desnoods ten koste van controles op doorgaande wegen.

Bestrijd de bureaucratie en het schoolverzuim Op mijn website staan acht voorstellen voor de korte termijn. Iedereen kon er drie aankruisen en er zelf twee aan toevoegen. Niet iedereen heeft zelf aanvullende voorstellen gedaan. Een aantal van die voorstellen heb ik hierboven al genoemd.
De grootste voorkeur van de mensen die op mijn voorstellen voor korte termijn hebben gereageerd, gaat uit naar stop de bureaucratie en de redding van de vakman/vakvrouw. Het bestrijden van blowen en schoolverzuim staat komt er als goede tweede uit. De derde plaats kan niet specifiek toegewezen aan een van de andere voorstellen. De conclusie is duidelijk: enerzijds is jullie zorg sterk gericht op de overheid die te afstandelijk is en te weinig werkt aan de werkelijke noden van de mensen, anderzijds maken jullie je grote zorgen over de opgroeiende jeugd die meer moeite zal krijgen om werk te vinden.

Wat er de komende tijd gaat gebeuren
In de maand september houdt de PvdA Rotterdam debatten met de lijsttrekkers. Het wordt spannend.
Op iedere dinsdagavond voer ik in het kantoor van de deelgemeente Charlois gesprekken met belangstellenden (leden en niet-leden van de PvdA ) over de toekomst van Rotterdam. Ieder die wil meedenken is van harte welkom. Je kunt je opgeven via mijn e-mail ([email protected]). Tot slot wil ik jullie nog drie dingen vragen:
* Zou je vijf mensen in de je omgeving willen attenderen op mijn website en nieuwsbrief en willen vragen ze mee te stemmen over de korte termijn acties?
* Zou je leden van de PvdA willen stimuleren om te gaan stemmen voor het lijsttrekkerschap?
* Als je zin hebt is het leuk als je je gezicht laat zien bij de lijsttrekkersdebatten.

Binnenkort zal ik via een weblog gaan reageren op de laatste ontwikkelingen.. Daarnaast zal ik jullie op de hoogte houden van het nieuws via deze nieuwsbrief.

Groeten,
Dominic Schrijer"