Goede Raad is Gratis
Dit artikel is geplaatst op Sep 6, 2005

  
 
Arnold Petie houdt spreekuur in De Larenkamp. Het Wijkgebouw in Zuidwijk, maar ook bekend bij de bewoners van Pendrecht.

De bijdrage voor de Zuidwijker & In de Kijkerd met als
kopijdatum 15 augustus 2005 luidt:

Recent heeft het Centraal Planbureau doorgerekend dat, ondanks een groei van de economie in Nederland, de koopkracht van de burger er niet op vooruit zal gaan in 2006. Gelukkig dan maar dat B & W van Rotterdam de bui heeft zien hangen en een nieuw beleid heeft vastgesteld om Rotterdamse burgers op het laagste inkomensniveau te hulp te komen. De hoofdpunten zijn:
- Bijzondere bijstand voor 65+-ers met al drie jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau. Zij kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van € 350,- per jaar.De regeling geldt vanaf 1 juli 2005 en de aanvraag moet schriftelijk gedaan worden bij Sozawe.

- Minimum inkomen en kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? Denk aan bijzondere bijstand voor: bijdrage schoolfonds; schoolzwemmen; door de school voorgeschreven kleding, zoals een overal, een schort of sportkleding; schoolreisjes, werkweken,excursies en vakantiekampen; het lidmaatschap voor een sport-, zwem- of andere vereniging plus de daarbij behorende materiaalkosten. Er zijn wel maximum jaarbedragen: € 207,- voor kinderen in het basisonderwijs en € 275,- voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

- Evenals in 2004 is nu voor 2005 een (eenmalige) compensatie te vragen voor de gestegen ziektekosten ( premie’s !). Het bedrag is € 60,- .De regeling wordt ook voortgezet voor 2006!

- Chronisch zieken en gehandicapten kunnen vanaf 2006 opnieuw een toelage vragen voor de verborgen ziektekosten.

Een consumentenwaarschuwing: zowel Zuidwijk als Pendrecht worden regelmatig “overvallen” door deur aan deur of telefonische verkoop van groene, grijze (maar in ieder geval veeeel goedkopere) stroom en gas. Soms wordt zelfs gesuggereerd dat Eneco “in deze wijk gaat stoppen” of doet men zich min of meer voor als meteropnemer. Trap er niet in. Teken niet aan de deur! En ga ook telefonisch niet akkoord! Onderzoek van onder andere de Consumentenbond heeft uitgewezen dat op jaarbasis een voordeel te halen is van “enkele tientjes” door van energieprovider te wisselen. Dit voordeel afgezet tegen de extra papierwinkel is erg mager!