Raadscommissie op werkbezoek
Dit artikel is geplaatst op Sep 8, 2005

  
 
Riki Aarden van de Nieuwe Unie geeft hier uitleg over de vernieuwing van de Herkingenbuurt.

Het onderwerp was herstructurering en men kreeg in de OpenHof kerk aan de Middelharnisstraat 153 een inleiding over Pendrecht Zet Door van Duco de Bruijn, gebiedsmanager Pendrecht van De integrale aanpak van Pendrecht. Het uitvoeringsprogramma ‘Pendrecht Zet Door’ bevat een groot aantal maatregelen op sociaal, fysiek, economisch en veiligheidsterrein.
Ook Vitaal Pendrecht werd toegelicht door Bien Hofman.
Een nieuwe vorm van bewonersbetrokkenheid bij de herstructurering van Pendrecht. Vitaal Pendrecht streeft vitale coalities tussen bewoners en (gemeentelijke) organisaties in de wijk.
Tot slot was er in de OpenHofkerk een relaas over de Pendrecht Universiteit door Rieks Westrik, opbouwwerker Pendrecht. Onder het concept ‘Pendrecht Universiteit’ wordt geoefend met nieuwe vormen van opbouwwerk. In de verschillende faculteiten van de universiteit Pendrecht worden sleutelfiguren in de wijk opgespoord en gekoppeld aan projecten.
In de wandeling door Pendrecht, met bezoek aan een modelwoning in de Herkingenbuurt vertelde Riki Aarden van de Nieuwe Unie over de voortgang in de aanpak van dit deel van de wijk.
Het gezelschap vertrok om 11.00 uur naar de Saraburcht en hoorde daar Martien Kromwijk van de wooncorporatie Woonbron en Karel Hagendoorn van de Bewonersvereniging aan.
Ook werd na een rondleiding in het Informatiecentrum Hoogvliet geluisterd naar Jacqueline Cornelissen van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet.