BOP vergadert
Dit artikel is geplaatst op Sep 18, 2005

  
 
Op 12 september was het ’s avonds weer druk op de Ossenisseweg 99, het algemene bestuur van de BOP vergaderde. Men noemt dat de coördinatievergadering. Het algemene bestuur van de BOP wordt gevormd door de verschillende bewonersgroepen uit de wijk. Zo’n 20 groepen maken deel uit van de BOP. Niet alle groepen zijn steeds vertegenwoordigd, maar het bestuur heeft een goed overzicht van wat er zich in de wijk afspeelt.
Achter het dagelijks bestuurtafeltje zitten Bien Hofman, Kees Brand en Gerard Boom. Bien is administratieve ondersteuner. Kees is penningmeester en neemt het voorzitterschap waar en Gerard Boom is dagelijks bestuurslid.
Voor deze avond stond o.a. Pendrecht Zet Door op de agenda, een verslag hiervan staat in het volgende artikel onder het kopje Judith Rook en Duco de Bruijn over Pendrecht Zet Door.
Tijdens de jaarvergadering van 2 mei j.l. zijn drie bestuursleden afgetreden met als resultaat dat er nog twee bestuurders over zijn.
Er zijn drie mensen die interesse hebben getoond daarmee zijn nog gesprekken gaande.
Er zal met de beroepskrachten een profielschets gemaakt worden.
Er kunnen natuurlijk cursussen aangeboden worden op verschillende terreinen.

Er waren nogal wat klachten vanuit de verschillende groepen over de buitenruimte en er wordt een brandbrief opgesteld richting de Nieuwe Unie.
In de Herkingenbuurt wordt het als vreselijk ervaren de planning tussen het bouwen en weer netjes maken van de buitenruimten is niet op elkaar afgestemd. Bewoners hebben het idee dat het politieke bestuur, de verschillende diensten en de Nieuwe Unie er een potje van maken. Een goede reden voor de projectleider Duco de Bruijn van Pendrecht Zet Door zijn tanden hierin te zetten.