Judith Rook en Duco de Bruijn over Pendrecht Zet Door
Dit artikel is geplaatst op Sep 18, 2005

  
 
Judith Rook (links) en Duco de Bruijn (rechts) kwamen samen de stand van zaken toelichten tijdens de Coördinatievergadering van de Bewoners Organisatie Pendrecht. Pendrecht Zet Door ging officieel van start bij het zetten van de handtekeningen onder afspraken tussen de Nieuwe Unie, de deelgemeente Charlois en de gemeente Rotterdam op 17 december 2004. Het aansteken van de lichtjes van de kerstboom door dagburgemeester Mario Bosch bij dat natte kerstfeest in december was het startsein voor Pendrecht Zet Door. We zijn nu 9 maanden verder en kunnen kijken of er vooruitgang geboekt is.

Projectcoördinator Duco de Bruijn vertelde de BOP vertegenwoordigers dat van de 62 maatregelen, die opgesteld waren voor dit jaar al voor driekwart op schema liggen. Die maatregelen die dat nog niet zien worden strakker aangetrokken.

Hij vertelde onder andere ook dat in de oude apotheek naast de vestiging van de Nieuwe Unie in Pendrecht één loket komt waar vragen gesteld kunnen worden aan:
- Charlois Welzijn, voor bijzondere ondersteuning
- het Wijk Servicepunt Pendrecht, dat naar dit pand gaat verhuizen
- de WOM (Wijk Ontwikkelings MIJ) en de POM (Plein Ontwikkelings Mij) Paul Lohmann
- Pendrecht Zet Door zelf (Duco de Bruijn, Judith Rook en Trudy de Bruin (programmamanager communicatie van Pendrecht Zet Door)

De winkelruimte waar het Wijkservicepunt Pendrecht nu zit wordt heringericht als oppascentrale een jongeren project voor “meiden” die op de kleintjes passen terwijl hun moeder een cursus volgt in de Vrouwenstudio.

Duco is niet tevreden over het verloop van de herstructurering in de Ossenissebuurt, met name het feit dat pas medio 2006 meer helderheid komt wanneer en waar er wordt begonnen, is hem een doorn in het oog. De Oostkant (de Tiengemetenbuurt) gaat wel volgens planning.

Vanuit de programmagroep Economie, het deel dat Paul Lohmann doet, kan gemeld worden dat op dit moment 60% van het winkelbestand in het bezit is van de POM/WOM.
Er zijn plannen voor gevelverbetering, branchebeheersing en het dicht bouwen van het gat aan het eind van de Krabbendijkehof/Krabbendijkestraat/Plein 1953 om zo het publiek langs alle winkels te leiden i.p.v. langs de achterkant over de Krabbendijkehof.

Judith is manager van de programmagroep Sociaal van Pendrecht Zet Door. Dat is zo’n beetje de zwaarste opgaaf van de campagne van de gemeente Rotterdam. Judith heeft contact met de scholen en alle partijen die bij de jeugd betrokken zijn. De scholen komen bijna niet meer aan lesgeven toe, maar hebben hun handen vol aan de vóór en naschoolse activiteiten. Voor 40 kinderen zijn er gesprekken geweest met politie, justitie en de stadsmarinier. Dit op grond van vandalisme, de ouders zijn hiervoor aansprakelijk gesteld een gedeelte van de kinderen worden door justitie aangepakt.
Een andere maatregel is dat er gezinscoaching wordt ingezet in een aantal gezinnen om de ouders te ondersteunen, dit is niet vrijwillig.
Op de scholen wordt in de groepen 7 en 8 lessen gegeven in sociale vaardigheden.
Ouders, dat kunnen dus ook alleenstaande moeders of vaders zijn, kunnen ook opvoedingsondersteuning krijgen.

Er komen 100 voorschoolplaatsen bij v.a. 2 jaar kunnen kinderen 4 dagdelen naar de voorschool. De extra voorschoolplaatsen worden uitgegeven in samenwerking met de consultatiebureaus en is inkomensafhankelijk.

Begin dit jaar was er een groep van 200 jongeren geregistreerd zonder werk of scholing, maar met een uitkering. Die jongeren zaten in de groep, die mogelijk aanleiding tot overlast zouden kunnen geven. Om dat vast te stellen zijn die jongeren thuis bezocht om inzicht te krijgen wat er aan de hand is. Er is nu een beter beeld van de situatie onder de jongeren in Pendrecht en met 155 van hen is contact geweest.

Tot slot zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Klachten over de Nieuwe Unie van de verschillende werkgroepen op papier zetten, te bundelen en aan te bieden aan de Nieuwe Unie, maar ook Duco de Bruijn, zodat er stappen genomen kunnen worden in het kader van Pendrecht Zet Door om de communicatie tussen bewoners en de Nieuwe Unie te verbeteren en ervoor te zorgen dat klachten terecht komen waar ze horen.

- een persoonlijke afspraak is gemaakt tussen Duco de Bruijn en enkele leden van de werkgroep Herkingenbuurt. Zij hebben het gevoel dat de ontwikkelingen in deze buurt helemaal niet op elkaar zijn afgestemd.