Voorvertoning Biba Biba 2 op vrijdag september in het Clemenshuis.
Dit artikel is geplaatst op Sep 25, 2005

  
 
Paula Schenk begint met een heldere toespraak waar niets aan toegevoegd hoeft te worden.

“Geen première deze keer met een limousine, rode loper en snorrende camera´s.
Maar (een sneak preview) een voorvertoning bedoeld voor de direct betrokkenen (inner circle), naast cast en crew, bij Biba Biba 2
En tot die betrokkenen behoren ook Dhr. Geluk, wethouder Onderwijs en Integratie, bestuurders en medewerkers van de Deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Hoogvliet en IJsselmonde. Vertegenwoordigers van SBAW, bureau voor projectontwikkeling, van Programmabureau Veilig, van het Rotterdams fonds voor de Film en Audiovisuele media en de woningcorporaties Vestia en de Nieuwe Unie.
Organisaties, mensen, die Biba Biba inhoudelijk en financieel gesteund hebben.
Fijn dat u er vanavond bij bent!

Graag schets ik u kort de achtergronden van Biba Biba.

Biba betekent leven, wonen. Een klein woord, maar het dekt een enorme lading. Voor de Antilliaanse en Arubaanse bewoners van Rotterdam zijn er al geruime tijd diverse probleemgebieden mee verbonden. Denk aan het bewonen van particuliere, vaak veel te dure woningen, schulden, cultuurverschillen tussen bewoners en daardoor botsende leefstijlen en soms te weinig besef van het samen verantwoordelijkheid dragen voor het leefgenot in de buurt.

De achtergrond van de problematiek is voor een groot deel het feit dat ‘wonen’ op de Antillen een andere functie heeft. Je huurt een huis en daar slaap je, maar het leven speelt zich vooral af in de openbare ruimte. De regels zijn vaak anders, net als de omgangsvormen

Sandra Kooy, programmamaker bij RTV Nos Rais liep al heel lang rond met het plan om over deze problematiek een informatieve soap te maken.
Ze klopte aan bij Lus di Trafiko, destijds een collegeprogramma van de Gemeente Rotterdam, bedoeld om immigranten uit de Nederlandse Antillen met een achterstandspositie te helpen een bestaan op te bouwen in Nederland.

Lus di Trafiko, omarmde het plan omdat het vinden van effectievere vormen van voorlichting aan moeilijk te bereiken doelgroepen voor gemeentelijke diensten, instellingen en woningcorporaties van groot belang is

Via Lus di Trafiko vond Nos Rais In Steunpunt Wonen Rotterdam een logische partner voor de inhoudelijke kennis over wonen en huren. Exro `de Rotterdamse Beeldwerkers’ werd door Lus di Trafiko aan Nos Rais gekoppeld voor het behalen van de gewenste kwaliteit.

Waarom is het nou zo’n goed idee om gebruik te maken van Televisie?
Op de Antillen is minder sprake van een leescultuur zoals wij die hier in Nederland kennen. Men neemt nieuws voornamelijk tot zich via radio en televisie.
En ……
Zolang er geen acuut probleem is, zijn mensen niet actief op zoek naar informatie. Wil je ze toch bereiken, dan moet eerst een beroep worden gedaan op emoties en de belangstelling voor dat wat mensen wezenlijk raakt.
Biba Biba doet dat.

In Biba Biba wordt de boodschap op een aantrekkelijke en toegankelijke manier in de vorm van een soap gebracht, daarna worden de onderwerpen in de radioprogramma’s inhoudelijk uitgediept. Luisteraars kunnen bellen en vragen stellen aan de in de studio aanwezige experts.

De boodschap van Biba Biba is helder. Samen wonen, samen leven kan en moet.

In buurten waarin mensen elkaar bij naam kennen is er minder criminaliteit.
In buurten waar ouders actief contact met elkaar houden, gaat het met hun kinderen op school beter.
In buurten waar onderling vriendschapsrelaties bestaan,zijn de mensen gezonder.
In buurten waar de mensen actief zijn, functioneren overheidsinstellingen beter en zijn de toezicht- en handhavingskosten aanzienlijk lager.

Ik verzin het niet. Er is onderzoek naar gedaan!