Week van Gebed

Dit bericht is gepubliceerd op: Jan 14, 2006

  
 
Elk jaar zijn er verschillende mogelijkheden om als gemeente een week nadrukkelijk bezig te zijn met het gebed. Als gemeente hebben we er voor gekozen om dit jaar mee te doen met de week van gebed voor de eenheid van de christenen die elk jaar is van 18-25 januari. Het is een initiatief van de Raad van Kerken en bedoeld om de eenheid van christenen te bevorderen. Als pastores van onze gemeente zijn we daarom blij dat we dit jaar samen met de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes er aandacht aan schenken. We doen dit op twee manieren.
Allereerst is er een boekje gemaakt dat u de hele gebedsweek kunt gebruiken met Bijbelteksten en gebeden gebaseerd op het thema: waar twee of drie in Mijn Naam. Op zondag 15 januari zal dit worden uitgereikt in de Bavo, de Open Hofkerk en de Julianakerk.
In de tweede plaats willen we de gebedsweek beginnen en eindigen met een oecumenische gebedsviering van 19:00-19:45. Op woensdag 18 januari is er een gebedsviering in de Bavo waar Johan Bos voorgaat en het Parochiekoor een bijdrage levert. En op woensdag 25 januari is er een gebedsviering in de Open Hofkerk waarin Frans Timmermans voorgaat en het Open Hofkoor zal meewerken. Er zal een gedrukte liturgie zijn.
Het is een nieuw initiatief op het gebied van de oecumene welke we als wijk een warm hart toedragen en hopen dat we met velen uit beide gemeenten meedoen en meebidden. Dat zo samen bidden mag samenbinden en bijdragen aan de eenheid van de christenen.