Cobie van Bommel en haar man in de gospeldienst

Dit bericht is gepubliceerd op: Nov 28, 2005

  
 
Ze genoten beiden zienderogen van het concert. Cobie werd zo door één van de liederen gegrepen, dat ze te vroeg met de bloemen naar de solisten ging. Dat was eigenlijk niet zo vreemd want er ging door de hele kerk een golf van emotie door de uitbundige manier waarop soliste Helianthe Redan van Excelsis haar laatste solo gaf.

Elly Polhuis, de vrouw van de wijkpredikant en ook actief binnen de wijkgemeente, onderstreepte dat de kerk nooit tevergeefs een beroep op beide mensen doet.

Het echtpaar Van Bommel is een goed voorbeeld van Vitaal Pendrecht.