Kerkdienst

Dit bericht is gepubliceerd op: Jan 14, 2006

  
 
Tijdens de eredienst van 15 januari in de Open Hof kerk aan de Middelharnisstraat wordt afscheid genomen van Thea Abma en Co Mout. Beiden waren jarenlang diaken. Mw. Mout werkte vooral binnen de kerk als diaken, mw. Abma ook daarbuiten. Zo zette zij zich jarenlang in voor het Verhaal. OP dit moment maakt zij deel uit van het Wijkouderenplatform.

De dienst begint om 10.00 uur. U bent uitgenodigd de dienst bij te wonen.