Duco de Bruijn en studenten Sint Annalandstraat

dit artikel is geplaatst op: Jun 2, 2006

  
 
Aan het begin van de actie reed hij met zijn busje voor en vervoerde de kippensoep, die Bien Hofman bij de bewonersorganisatie maakte naar het actieterrein. Het werk van de bewoners werkte aanstekelijk, want hij nam een schep en ging helpen. Natuurlijk werd hij meteen aan zijn jasje getrokken over extra speeltoestellen op het binnenterrein.
Sommige bewoners leefden in de veronderstelling dat er een groots draadcircus bij de speelplek zou komen. Het begrip wigwam had andere vormen aangenomen.
De verhoudingen rond het binnenterrein liggen echter nogal ingewikkeld. Er zijn 6 kopers in eengezinswoningen en twee blokken flats met drie verschillende eigenaren. Het gros van de bewoners rond de speelplek zijn dus huurders. Er spelen veel kinderen uit de gehele buurt op het speelterrein. Ooit in de zestiger jaren is het vruchtgebruik van het binnenterrein verstrekt aan een Vereniging van Eigenaren. En sommige delen van het terrein worden ook door een hovenier onderhouden. Maar de meest in het oog lopende plekken niet. Zoals een strook groen voor de koopwoningen en het bewuste speelterreintje. Daarop stond een gevaarlijk geworden houten huisje en een zwaar verwaarloosde zandbak. De bewoners zijn na meldingen aan de deelgemeente in gesprek met beheercoördinator Hüseyin Kalyoncu en programmamanager buitenruimte Piet van Namen van de deelgemeente over het onderhoud. 31 mei lieten bewoners, kinderen en studenten zien de handen uit de mouwen te willen steken. En dat dat aanstekelijk werkt laat bijgaand fotootje zien.
Hüseyin Kalyoncu had via de werf gezorgd dat er speelzand voor handen was en dat er een bak kwam waarmee het vermolmde hout en een deel van het vervuilde zand in de zandbak kon worden afgevoerd.
Een mooie uitdaging aan bewoners om zelf iets te ondernemen en een mooi voorbeeld om te laten zien hoe Pendrecht Zet Door werkt.

De studenten van de Hogeschool Rotterdam waren op verschillende momenten in de straat geweest en geprobeerd hun interviews met bewoners te houden. Dat had nog maar een mondjesmaat aan ingevulde formulieren opgeleverd. Met opbouwwerk en Vitaal Pendrecht was deze actie bedacht. En bewoners waren met een aantrekkelijke uitnodiging uitgedaagd om woensdag 31 mei te laten zien wat ze konden. En passant werden ze aan een Goede Buren Test door de studenten onderworpen. Zij zullen met een verslag en met adviezen komen over de voortgang. Daar wordt van verschillende kanten met veel belangstelling naar uitgekeken. En het contact tussen bewoners en professionals zal ook blijven bestaan. De Sint Annalandstraat is inmiddels uitgekozen voor een Mensen maken de Stad aanpak. Opbouwwerkers zullen daarvoor bewoners stimuleren om een straatagenda op te stellen. Een aantal van die agendapunten zijn gemakkelijk te voorzien.