Eén loket voor welzijn, werk en wonen in Rotterdam- Pendrecht.

dit artikel is geplaatst op: Dec 2, 2006

  
 
De Nieuwe Unie werkt aan de oprichting van het loket samen met andere partijen zoals Pendrecht Zet Door en deelgemeente Charlois en Charlois Welzijn en is ondermeer in gesprek met Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De oprichting van het loket behoort niet tot de kerntaken van een woningcorporatie. Toch investeert de Nieuwe Unie in deze impuls voor Pendrecht omdat dit behoort tot haar visie op maatschappelijk ondernemen. Pendrecht is een wijk waarin de Nieuwe Unie extra inzet pleegt om de wijk vitaal en aantrekkelijk te maken.

Door deze aanpak krijgen bewoners alle ondersteuning die ze nodig hebben. Het loket is laagdrempelig en aantrekkelijk om naar toe te gaan. Alle diensten zijn onder één dak te vinden en is bedoeld voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Er komt een ‘Werkcafé’ waar mensen op een nieuwe manier geholpen worden om werk te vinden en een internetcafé. En er is informatie, hulp en advies te krijgen over (gezondheids)zorg, wonen en buitenruimte, veiligheid en wijkeconomie. Aansluiting en samenwerking wordt gezocht met Vraagwijzer, het informatie- en adviespunt van Charlois Welzijn. Extra aandacht gaat uit naar mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Voor hen is sociale activering speerpunt: 40% van de eenoudergezinnen is werkloos, veel jongeren hebben lage startkwalificaties. De huidige hulp door het Centrum voor Hulp en Advies aan mensen die problemen hebben op meerdere fronten; sociaal, psychisch, huiselijk geweld of schulden wordt uitgebreid en verbeterd. Door deze klant- en gebiedsgerichte werkwijze en bundeling van krachten, past dit loket binnen het gemeentelijke beleid en de nieuwe wet WMO.

Aanleiding voor dit initiatief was een werkbezoek van een Engelse woningcorporatie aan de Nieuwe Unie in Pendrecht. Zij adviseerde de Nieuwe Unie om de problemen op deze manier aan te pakken. Vervolgens organiseerde de Nieuwe Unie voor zijn potentiële partners en vertegenwoordigers van bewoners excursies naar one stop shops in Birmingham en Coventry.

Noot aan de redactie, voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nico Ros, procesmanager van de Nieuwe Unie. Telefoonnummer (010) 410 97 13 of (06) 10 332 489
Jeannette van Walderveen, projectleider één loket bij de Nieuwe Unie. Telefoonnummer (010) 286 64 76
Duco de Bruijn, Programmamanager Pendrecht Zet Door. Telefoonummer (06) 22 97 53 63