Aanpak veiligheid

dit artikel is geplaatst op: Dec 2, 2006

  
 
Er is veel inzet geweest op veiligheid. Dat neemt niet weg dat de veiligheidsbeleving van de bewoners afneemt. Dat komt, volgens Klaas Notenboom, door de overlast die men ervaart.
Daarom gaat Pendrecht Zet Door aan de slag met een focusgroep van bewoners. Bij hen wordt ingezoomed op de veiligheidsbeleving en de overlast, die men ervaart.
Het melden en terugmelden zal verbeterd worden.
Vooral zal er goed gelet worden op drugs-, drank- en geluidsoverlast.
Ook wordt er gefocussed op jongerenaanpak.
En komt er nadruk oip ketenaanpak rond huiselijk geweld.
De controle op overlastgevende panden krijgt ook extra nadruk.