Stadsmarinier gaat spreekuur houden

dit artikel is geplaatst op: Sep 25, 2007

  
 
Gerard Spierings rachts is aangesteld als stadsmarinier Charlois, met de wijken Oud-Charlois, Pendrecht en Tarwewijk (inclusief de Dordtselaan) als werkgebied. Gerard Spierings wordt bijgestaan door stadsmarinier Marcel Dela Haije links die voor de Tarwewijk het eerste aanspreekpunt is.

Aan de bewoners van Pendrecht, zo begint de brief van Gerard Spierings. Die hij in september 2007 verstuurde.

Geachte bewoner,
Heeft u weleens een idee voor uw buurt? Heeft u vragen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk of straat? Die kunt u kwijt op het bewonersspreekuur van de stadsmarinier!
Het spreekuur is elke dinsdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur op het Servicepunt Pendrecht, Plein 1953, nummer 63.
Wilt u langskomen op het spreekuur? Maakt u dan een afspraak via 4290150 (spreek de voicemail in en u wordt teruggebeld) of per e-mail [email protected]
Op het spreekuur treft u mij of een van mijn medewerkers.

Even voorstellen: uw stadsmarinier
Wie is eigenlijk uw stadsmarinier? Graag stel ik me even aan u voor: ik ben Gerard Spierings, stadsmarinier voor Pendrecht en Oud Charlois.
Wat doet de stadsmarinier?
Een stadsmarinier is een ambtenaar van de gemeente Rotterdam die, in opdracht van de burgemeester en wethouders, werkt aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in een bepaalde wijk.
Hij of zij zorgt ervoor dat de deelgemeente, gemeentelijke diensten, politie en woningcorporaties goed samenwerken. De stadsmarinier kan ook zelf maatregelen nemen of projecten opstarten om de veiligheid te verbeteren.
De stadsmarinier heeft uw hulp nodig
En van de belangrijkste partners van de stadsmarinier bent u als bewoner!
Met behulp van uw meldingen kan ik overlast en onveiligheid snel en goed aanpakken en krijg ik een beter zicht op de problemen in uw leefomgeving.
Ik wil u daarom vragen overlastmeldingen en klachten over onveiligheid door te geven aan de deelgemeente Charlois: (010) 481 47 91 of via e-mail: [email protected] of
(in acute situaties) de politie: 0900-8844.
Maar u kunt dus ook een afspraak maken voor mijn spreekuur.
Met vriendelijke groet en wie weet: tot ziens,
Gerard Spierings
Stadsmarinier Charlois