Subsidie uit Utrecht voor de Pendrecht Monologen

dit artikel is geplaatst op: May 16, 2006

  
 
In een gesprek met Ploni Robbers op 30 augustus vorig jaar werden de mogelijkheden bekeken om vanuit de kerken naast de medewerking in de wijk ook een financiele bijdrage te krijgen. De PKN zag eerst niet direct dat zo'n bijdrage er zou komen. Zij stond immers voor inkrimping van haar apparaat en er liepen al een aantal gelijksoortige projecten.
Bien Hofman kon het destijds niet nalaten om het gezelschap te voorzien van een T-Shirt van de Pendrecht Universiteit. Ploni Robbers, links op de foto, toont haar t-shirt samen met Duca en Duco de Bruijn. Bien wil ook dat de Protestantse Kerk van Nederland leert van de samenleving in haar bijzondere wijk. Misschien heeft dat meegewerkt. De PKN financiert inmiddels voor een belangrijk deel de Pendrecht Monologen. Via de Pendrecht Monologen krijgen professionals een goede kijk op waar bewoners in de wijk mee geconfronteerd zijn.