Hulman moet verder onderzoeken
Dit artikel is geplaatst op Apr 28, 2004

  
 
Agnes Morene, die al enige tijd actie voert voor het behoud van bus 66 voor Pendreht, had opnieuw 800 handtekeningen onder de arm: allemaal pleiters voor behoud van bus 66 en 77 voor Pendrecht. Op de foto zit ze naast portefeuillehouder van de deelgemeente Dominic Schrijer, die kundig het woord deed in de commissie van de regioraad. De commissie werd voorgezeten door Stefan Hulman. De commissieleden gaven hem de opdracht om onder andere de alternatieven, die aangedragen werden door bewoners- en deelgemeentevertegenwoordigers nader te onderzoeken. Achter Agnes en Dominic zijn bewoners uit Schiebroek. Zij kwamen op voor lijn 35. Er waren ook bewoners uit Blijdorp, Overschie en het Noordereiland. Zaal 7 van het Stadhuis zat ouderwets vol.

Dominic Schrijer hield een goed gedocumenteerd betoog voor het behoud van de lijnen in Charlois. Hij prees de acties van bewoners en personeel van de RET. Hij zei niet alleen te komen protesteren tegen kortingen maar deed voorstellen om op een andere manier aan bezuinigingen van het rijk tegemoet te komen. "Bekijk de voorstellen van Schiebroek om overdag minder te rijden en ga kijken of de zones kleiner kunnen. Rotterdam heeft in vergelijking met de andere grote steden grote zones. En neem verderstrekkende maatregelen om meer reizigers in het openbaar vervoer te krijgen," aldus de portefeuillehouder.

De inbreng van deelgemeenten en bewoners kwamen goed over bij de leden van de commissie. Uiteindelijk gaven ze Hulman de opdracht om de verschillende voorstellen nader te onderzoeken.