Koekebakker wil dat bus 66 in Pendrecht blijft
Dit artikel is geplaatst op May 6, 2004

  
 
De handtekeningen, die Stefan Hulman 7 april en 27 april kreeg, hebben in ieder geval het effect gehad dat er onderzoek komt om in Pendrecht goede busverbindingen te behouden.

Woensdag 5 Mei 2004

Schrappen buslijnen later
Personeel heeft wettelijk 29 dagen om te reageren


De start van het nieuwe, uitgeklede buslijnennet in Rotterdam is vertraagd. De nieuwe dienstregeling had 24 mei moeten ingaan, maar dat lukt niet meer, verzekert voorzitter M. Koekebakker van de ondernemingsraad van de RET.

Rotterdam - Wethouder S. Hulman heeft zich namelijk niet gerealiseerd, zo betoogt hij, dat het personeel wettelijk 29 dagen de tijd heeft om op nieuwe dienstroosters te reageren. En de or wil de wethouder aan die termijn houden. Het gaat per slot van rekening om het sociale leven van de mensen, is de verklaring van Koekebakker die spreekt van een nieuwe 'blunder' van de wethouder.

De or-voorzitter wijst erop dat Hulman een aantal bewonersorganisaties heeft beloofd te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn op de wijzigingen zodat reizigers minder worden gedupeerd. Dat onderzoek moet nog worden afgerond. De uitkomsten daarvan moeten vervolgens worden verwerkt in nieuwe reisschema's, waarna het wettelijk recht van het personeel aan de orde komt.

,,Als het tegenzit gaan de nieuwe tijden pas met de winterdienst in. Als het sneller verloopt, zien we mogelijk een zomerdienst in een zomerdienst,'' aldus Koekebakker.

Een van de verslechteringen betreft de busvoorziening in Pendrecht. Daar verdwijnt lijn 66 en daar is hevig protest tegen. De bezwaren richten zich er onder meer op dat er geen rechtstreekse verbinding meer zal zijn van Pendrecht naar het Zuidplein. Ook bus 47 doet dat station niet aan. Als alternatief wordt daarvoor lijn 68 geboden. Maar die gaat alleen over de Slinge en rijdt niet de wijk in. In de avonduren en op zondagochtend rijdt er helemaal geen bus meer.

De ondernemingsraad zet overigens grote vraagtekens bij de vraag of met de nieuwe wijzigingen de beoogde bezuinigingen - er moet 8,4 miljoen worden bespaard - worden binnengehaald. Direct voordeel is er alleen op de brandstof- en onderhoudskosten, maar voor de grootste kostenpost, die van de personeelslasten, is nog geen plan beschikbaar. Koekebakker: ,,Daar hebben we geen inzicht in. En onze weggestuurde directeur Clayden was het met ons eens dat zo de bezuingingen niet konden worden gerealiseerd.''

Het PvdA-raadslid R. Moti heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over deze ontwikkeling. Hij stipt aan dat de verwachting was dat er minder personeel en materieel nodig zou zijn. Dat zou voor de bezuinigingen moeten zorgdragen. Moti wil weten of die aanname klopt en als dat niet zo is hoe de bezuinigingen dan wel worden gerealiseerd.

Koekebakker gebruikt de term 'blunder' omdat er volgens hem opnieuw niet goed door de wethouder is nagedacht. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook al met het voornemen van Hulman een quick-scan te laten uitvoeren bij de RET. De or-voorzitter: ,,Ook hier hebben we met een rechtszaak moeten dreigen omdat de wethouder ons adviesrecht niet erkende.''

Met een rechtszaak is recent nog gedreigd omdat de or het recht eiste te adviseren over de benoeming van een interim-directeur. Hulman had die benoeming 1 mei in willen laten gaan. De interim- directeur moet nog aan de slag gaan.