'Hek' rond Pendrechtse buurten
Dit artikel is geplaatst op May 31, 2004

  
 
Door Edwin Cornelisse

Wie vanaf 1 juni in Pendrecht wil wonen moet voldoen aan extra voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een woning in de Ossenissebuurt of de Kerkwervesingel moeten potentiŽle huurders voortaan ook kunnen aantonen dat ze inkomen uit werk hebben. Verder stelt verhuurder de Nieuwe Unie ook een beperking aan de gezinsomvang.
Rotterdam - Het 'hekje' rond de twee door vervuiling, criminaliteit en verpaupering geteisterde buurten in Pendrecht is de eerste concrete uitwerking van het rapport 'Rotterdam zet door'. Het college ziet het liefst een hek rond de hele stad. Het rijk gaat hier echter niet in mee en maakte recent, in antwoord op het Rotterdamse pleidooi voor een leefbare stad, bekend dat ze alleen een hek rond delen van de stad toestaat. Hierbij moet worden gedacht aan de hotspotgebieden.
Bij driehonderd portiekflatjes in de Ossenissebuurt en honderd flatjes aan de Kerkwervesingel in Pendrecht wordt de gemeentelijke wens op een beperking van de instroom van kansarmen nu concreet vorm gegeven door de Nieuwe Unie. De corporatie heeft voor vierhonderd van haar vijfduizend huurwoningen in Pendrecht de 'beschermde status' aangevraagd bij de Stadsregio Rotterdam.
De corporatie heeft het afgelopen jaar al maatregelen getroffen als extra veegbeurten, meer ophaalrondes van huisvuil, sponsering van jongerenwerk, extra bewaking en stimuleringsprojecten voor jonge moeders.
Dit was echter niet genoeg om het tij te keren en daarom gelden voor de twee Pendrechtse buurten vanaf 1 juni extra vestigingscriteria. Deze eisen gaan echter niet zo ver dat 120 procent van het minimuminkomen wordt gevraagd. De Nieuwe Unie heeft steeds gezegd dat ze dit niet kan rijmen met haar taken als sociaal verhuurder.
De corporatie stelt vanaf 1 juni twee extra eisen aan vestiging in de afgeschermde buurten in Pendrecht. Nieuwe huurders moeten kunnen aantonen dat ze al minstens een jaar lang inkomen uit werk hebben. Verder geldt een beperking voor de gezinsomvang. In een driekamerwoning mogen maximaal twee mensen wonen, in een vierkamerwoning drie en in een handjevol grotere woningen vier of vijf personen.
Naast de extra voorwaarden zal de Nieuwe Unie ook de achtergronden van de nieuwe huurder natrekken. Zo moet de aspirant- huurder een verklaring van zijn vorige huisbaas overleggen waarin staat dat er geen overlast is geweest en dat de huur steeds keurig op tijd is betaald.