Werkzaamheden Plein 1953
Dit artikel is geplaatst op Sep 2, 2006

  
 
Bijgaand bericht stond op de deelgemeentepagina in de Havenloods van woensdag 30 augustus 2006 en op de site van de deelgemeente. De foto is van maandagmiddag 4 september. Het zand is nog van Pendrecht Beach, een geslaagd evenement op Plein 1953. Het werk zal waarschijnlijk kort daarna beginnen.

Werkzaamheden Plein 1953
Op maandag 4 september start Gemeentewerken Rotterdam, in het kader van het het waterplan Charlois, met de aanleg van een riool en en riooloverstort in de omgeving van Plein 1953.
De voormalige riooloverstort aan de Slinge ter hoogte van de Kerkwervesingel wordt weggehaald en een nieuw overstortriool wordt geplaatst aan Plein 1953 met een aansluitende leiding op de Slinge.
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd.
De eerste fase loopt van 4 september tot 19 oktober.
Gestart wordt met de werkzaamheden op Plein 1953 ter hoogte van nummer 50 -55 tot aan de Kamperlandsingel. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- het tijdelijk verplaatsen van lichtmasten
- de aanleg van een rioolleiding
- het heien van palen midden op het plein
- de aanleg van een riooloverstort ter hoogte van de Kamperlandsingel
- de aanleg van een uitstroming richting Kamperlandsingel
- het dichtstraten van Plein 1953
Voor de jaarlijkse braderie zal het plein worden vrijgemaakt.
De tweede fase loopt van 23 oktober tot medio november.
Hier wordt gewerkt op en nabij de kruising Slinge/Kerkwervesingel
De werkzaamheden bestaan uit:
- het maken van een aansluiting op de bestaande riolering
- het gedeeltelijk verwijderen van de riolering
- het afsluiten van de bestaande riooloverstort Kerkwervesingel
- het dichtstraten van Plein 1953
Maatregelen
De kruising Slinge/Kerkwervesingel is gedurende de werkzaamheden van 21 oktober tot 17 november gedeeltelijk afgesloten. Op de Slinge wordt afwisselend de noordelijke en de zuidelijke rijbaan afgesloten. Verkeer richting Groene Kruisweg is altijd mogelijk. Het verkeer komende van de Groene Kruisweg zal worden omgeleid. Omleidingen en afsluitingen worden aangegeven door middel van borden.
De winkels zullen bereikbaar blijven en bij bijzondere gebeurtenissen kunnen speciale voorzieningen worden getroffen.
Gedurende de werkzaamheden is het ophalen van grofvuil in het opgebroken gedeelte niet mogelijk.
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.
Informatie
Op 4 juli is een informatieavond gehouden waarbij de werkzaamheden zijn toegelicht.
Bewoners en ondernemers van Plein 1953 en omgeving zijn tevens per brief ge´nformeerd over de werkzaamheden, de omleidingsroutes voor het openbaar vervoer en overige verkeer en het ophalen van het huisvuil of bedrijfsafval.